Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PWSZ w Elblągu

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni PWSZ w Elblągu

28 czerwca 2019 r., z udziałem władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni. Podczas spotkania prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu, wręczył jej członkom akty nominacyjne.

 

Zgodnie z uchwałą Senatu PWSZ w Elblągu nr 27/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w skład Rady powołani zostali trzej reprezentanci wspólnoty PWSZ w Elblągu oraz trzej członkowie spoza uczelni. W  skład  Rady  Uczelni  z  mocy  ustawy  Prawo  o szkolnictwie  wyższym  i  nauce wchodzi Przewodniczący Samorządu Studentów.

Pierwsza Rada Uczelni PWSZ w Elblągu

1) członkowie spoza wspólnoty PWSZ w Elblągu:

    - dr inż. Wiesław Jastrzębski,

    - mgr inż. Damian Kuźniewski,

    - Tadeusz Naguszewski,

 

2) członkowie spośród wspólnoty PWSZ w Elblągu:

    - dr inż. Jerzy Buriak,

    - mgr Teresa Kubryń,

    - dr inż. Stanisław Kwitnewski.

 

3) Przewodniczący Samorządu Studentów PWSZ w Elblągu

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni to trzeci obok Rektora i Senatu najważniejszy organ uczelni. Do jej zadań należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni oraz projektu jej statutu, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni a także monitorowanie gospodarki finansowej oraz zarządzania uczelnią.

 

Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu nr 27/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.


Data publikacji: 01 lipca 2019

Przewiń do góry