Rekrutacja na studia 2018/19 - do kiedy trwa, jak przebiega i jakie papiery złożyć? Przedstawiamy zasady rekrutacji na studia 2018 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

Rekrutacja lipcowa:

25 lipca 2018 godz. 15.00 (środa) upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów oraz składania dokumentów przez osoby, których wyniki maturalne nie są pobierane z KReM

27 lipca 2018 po godz. 15.00 przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK

2 sierpnia 2018 godz. 15.00 mija ostateczny termin uzupełniania dokumentów

3 sierpnia 2018 (piatek) wydanie decyzji o przyjeciu albo nieprzyjęciu na studia i zakwalifikowaniu w to miejsce ewentualnych kandydatów z list rezerwowych

 

Rekrutacja dodatkowa ( od 28 lipca do 19 października 2018)

ETAP I - od 28 lipca do 19 września 2018

ETAP II - od 20 września do 18 października 2018

Rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej nastąpi 19 pażdziernika 2018