W styczniu 2017 roku nasza uczelnia uzyskała status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i oczekiwaniom pracodawców, oferujemy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na 6 poziomach, A1, A2, B1, B2 oraz C1 i C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

 

Decydując się na egzamin Pearson Test of English General (PTE General):

 • zwiększysz swoje szanse na podjęcie studiów i pracy za granicą, na przykład w programie Erasmus
 • uzyskasz międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności językowe niezbędne w dalszej karierze zawodowej lub naukowej
 • wzbogacisz swoje CV o certyfikat honorowany przez tysiące firm i uczelni w Polsce i na świecie
 • potwierdzisz opanowanie wymaganego standardu języka angielskiego
 • będziesz mieć możliwość zdobycia lepszej pracy
 • zdobędziesz motywację do dalszego rozwoju osobistego

 

Egzaminy PTE General z certyfikatem brytyjskiej organizacji Edexcel uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. 

Egzaminy PTE General w Polsce:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej w Polsce – na poziomach od B1 do C2 – jako dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku

  Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu PTE General Level 3 (poziom B2 wg ESOKJ) pozwoli nauczycielom wczesnej edukacji na nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

FORMAT I CZAS TRWANIA EGZAMINU

PTE General ocenia umiejętność komunikowania się w oparciu o materiały i sytuacje, które napotykamy w codziennym życiu.  Do typowych zadań należą między innymi: pisanie wiadomości tekstowych, rozumienie prezentacji, artykułów prasowych, rozmów, a także udział w konwersacjach. Znajomość gramatyki weryfikowana jest w trakcie oceny poszczególnych sprawności językowych – egzamin nie zawiera osobnej części gramatycznej.

Egzamin PTE General składa się z dwóch części:

 • pisemnej  sprawdzającej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania
 • ustnej sprawdzającej umiejętność skutecznego komunikowania się

Część pisemna oceniana jest przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii. Ustna część egzaminu oceniana jest przez wykwalifikowanych lektorów i wykładowców naszej uczelni. Zgodnie z przyjętymi procedurami, egzamin ustny jest nagrywany  i wysyłany do weryfikacji w Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

 

Poziom PTE General

Międzynarodowa nazwa certyfikatu

CEFR

Czas trwania
części pisemnej

Czas trwania
części ustnej

 

Level A1

Edexcel Entry 1 certificate in ESOL International

A1           

     1 godz.  15 min.

         5 min

 

Level 1

Edexcel Entry 2 certificate in ESOL International

A2

     1 godz. 35 min

         5 min

 

Level 2

Edexcel Entry 3 certificate in ESOL International

B1

     1 godz. 35 min

         7 min

 

Level 3

Edexcel Level 1 certificate in ESOL International

B2

     2 godz.

         7 min

 

Level 4

Edexcel Level 2 certificate in ESOL International

C1

     2 godz. 30 min

         8 min

 

Level 5

Edexcel Level 3 certificate in ESOL International

C2

     2 godz. 55 min

         8 min

           

 

Zainteresowanym udostępniamy przykładowe testy pokazujące stopień trudności i szczegółowy format egzaminu.

Egzaminy odbywają się dwa razy w roku: w grudniu i w maju, lub w czerwcu. Szczegółowe zasady przystępowania do egzaminu PTE General publikujemy w osobnym dokumencie, do którego link znajduje się na dole strony.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie zgłoszeń w październiku  (na sesję grudniową) i w marcu (na sesję letnią) drogą elektroniczną na adres kierownika Zakładu Lektoratów, mgr Sylwii Góralewicz, pełniącej funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Centrum Egzaminacyjnego: Turn on Javascript!

 

Kandydaci rejestrowani są na egzamin po złożeniu podpisanego formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej, oraz uiszczeniu opłaty według cennika i przedstawieniu dowodu wpłaty na konto PWSZ w Elblągu :

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

Bank Zachodni WBK w Elblągu, numer konta  21 1090  2617 0000  0006  5200  2942

Tytuł przelewu : imię i nazwisko z dopiskiem ‘Certyfikat językowy’

UWAGA:
Studenci PWSZ w Elblągu mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% kosztu egzaminu.

 

Zasady uzyskania dofinansowania określono w Regulaminie Stypendium na egzaminw Centrum Egzaminacyjnym Pearson Test of English General w PWSZ w Elblągu z Własnego Funduszu Stypendialnego PWSZ w Elblągu

 

Do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium na egzamin

 

 

Cennik egzaminów w roku 2018

Poziom

Cena

Level A1

400zł

Level 1

460zł

Level 2

520zł

Level 3

600zł

Level 4

700zł

Level 5

800zł

 

 

Do pobrania:  formularz zgłoszeniowy

 

należy wypełnić, wydrukować i podpisać formularz zgłoszeniowy i złożyć go u kierownika Zakładu Lektoratów, IPJ pokój nr 9, lub w Dziekanacie Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22,  zgodnie ze szczegółowym terminarzem publikowanym poniżej.

 

 


 

 

Terminarz przygotowań do egzaminu PTE General
w sesji majowej 2018 roku.

 

Termin zgłoszenia kandydata (złożenie formularza)

27 marca

 

Termin wniesienia opłaty egzaminacyjnej (dowód wpłaty)

11 kwietnia

 

Egzamin ustny

18 maja

Egzamin pisemny

19 maja

Termin udostępnienia wyników egzaminów

31 lipca

Odbiór certyfikatów

27 sierpnia

 

Dla studentów PWSZ w Elblągu ubiegających się o dofinansowanie opłaty egzaminacyjnej z Własnego Funduszu Stypendialnego PWSZ w Elblągu:

 

Termin złożenia wniosku o dofinansowanie

27 marca

Termin wniesienia opłaty za test kwalifikacyjny (dowód wpłaty)

27 marca

Termin testu kwalifikacyjnego

29 marca

Termin ogłoszenia wyników testu kwalifikacyjnego drogą elektroniczną


4 kwietnia

Termin uzyskania decyzji Rektora PWSZ o przyznaniu dofinansowania

6 kwietnia

Termin wniesienia pozostałej kwoty opłaty egzaminacyjnej (dowód wpłaty)

11 kwietnia

 

Zasady przystępowania do certyfikowanego egzaminu PTE General w autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson Test of English General w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

 

 

KONTAKT:

mgr Sylwia Góralewicz

Pełnomocnik Rektora ds. Centrum Egzaminacyjnego

 

Turn on Javascript!

 

Zakład Lektoratów PWSZ w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

ul. Czerniakowska  22

82-300 Elbląg

 

tel. 55 629 07 06

 

 

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry