Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2021-09-16, Termin składania ofert: 2021-09-27
Numer postępowania: ZP/2311/37/1605/2021
Tryb postępowania: rozeznanie cenowe
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2021.1129 z późń. zm).

Postępowanie prowadzone jest w formie Rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 09/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 3 marca 2011 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości” numer MEiN/DIR/IWDD/158/PZU/2021/13 z dnia 10 maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania