UWAGA !!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 05/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, ustalono maksymalną wysokość dochodu na kwotę 1000,00 zł.

Wysokość dochodu uzgodniona została w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

Pełna treść w/w zarządzenia dostępna jest w BIP na stronie uczelni.