Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2018/2019

REKRUTACJA  DODATKOWA - ETAP II

(OD 20.09.2018  DO  18.10.2018)

 

Do  18.10.2018, g. 15.00 należy:

  • dokonać wpłaty za postępowanie rekrutacyjne (85 zł)  na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl . Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie. Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.
  • dostarczyć do odpowiedniego Punktu Rekrutacyjnego następujące dokumenty:
  1. podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
  2. poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kopię świadectwa dojrzałości,
  3. poświadczoną (np. przez PWSZ Elbląg lub notarialnie) kserokopię dowodu tożsamości,
  4. aktualną kolorową fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. zaświadczenie lekarskie - więcej informacji tutaj

Ponadto:

kandydaci niepełnosprawni:

  • zobowiązani są dostarczyć orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

kandydaci na studia II stopnia:

  • zobowiązani są dostarczyć kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokosci średniej ocen uzyskanych w toku studiów)

 

 

UWAGI DODATKOWE!

Studia stacjonarneBEZPŁATNE!

Studia niestacjonarne na kierunku Informatyka odpłatne. Opłata semestralna w roku akad. 2018/19 wynosi 2800 zł.

 Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01