Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Studencką w Polessku (Rosja)

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Studencką w Polessku (Rosja)

III MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA

”Kreatywność i wyszukiwanie naukowe studenckiej młodzieży jako czynnik innowacyjnego rozwoju społeczeństwa”

07 listopada 2019 r.

Kaliningradzka Filia Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Rolniczego, ul. Sowietskaja, 10, Polessk, Rosja

Początek o godzinie 10.

Do udziału w konferencji zapraszani są studenci i studenci z uniwersytetów rosyjskich i zagranicznych, młodzi specjaliści z różnych dziedzin działalności, a także doradcy akademiccy spośród kadry nauczycielskiej.

Cel konferencji: zwiększenie znaczenia kapitału intelektualnego i inicjatyw młodzieżowych jako najważniejszego czynnika innowacyjnego rozwoju współczesnego społeczeństwa.

Celem konferencji jest analiza i ocena trwających badań pod kątem ich skuteczności i możliwości zastosowania; promować wprowadzanie nowoczesnych technologii; do prześledzenia historii rozwoju i obecnego stanu nauk humanistycznych, technicznych i rolniczych.

Po konferencji zostanie opublikowany elektroniczny zbiór materiałów.

W redakcji zbioru znajdują się wszyscy członkowie komitetu naukowego.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma osobisty certyfikat. Autorzy najlepszych prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych otrzymają dyplomy.

Możliwy zaoczny udział w postaci filmu wystąpienia z referatem, którego tekst i wniosek oraz wideo należy przesłać na adres komitetu organizacyjnego.

Języki konferencji: rosyjski, polski, angielski.

ZGŁOSZENIA I TEKSTY WYSTĄPIEŃ BĘDĄ PRZYJMOWANE

do 30 października 2019 r. na adresy e-mail:

Turn on Javascript! lub Turn on Javascript!


Data publikacji: 08 października 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry