Erasmus+ ruszają zapisy na wyjazdy zagraniczne

Nie uwierzysz, zapłacimy za Twój wyjazd zagraniczny

 

Zachęcamy wszystkich studentów  i przyszłych absolwentów do zgłaszania się na wyjazdy zagraniczne na studia, praktyki lub staże absolwenckie z dofinansowaniem w ramach Programu Erasmus+.

ERASMUS+ jest dla wszystkich studentów Uczelni. Mogą też zgłaszać się studenci pierwszego roku, a ich wyjazd będzie realizowany po ukończeniu obecnego roku akad.

Zainteresowanych zapraszamy do zasięgnięcia informacji w  BIurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 311,  Turn on Javascript!). W dniach 21 i 22 października br. będą organizowane Dni Aktywności Studenckich, gdzie będzie można też więcej się dowiedzieć, gdzie można wyjeżdżać i na jakich warunkach.

ETAPY ZAPISÓW NA WYJAZDY

I etap - Składanie dokumentów

Studenci powinni złożyć w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 311 lub na maila Turn on Javascript!):

Termin: do 25 października 2019 r.

 

II etap – Spotkanie z kandydatami

Termin: 29 października 2019 r. o godz. 10.30 - 11.30, s. 311, ul. Wojska Polskiego 1,
            30 października 2019 r. o godz. 13.00 - 14.00, s. 130, Al. Grunwaldzka 137,

kandydaci oceniani są na podstawie:

  • średniej ocen,
  • znajomości języka obcego,

Możliwości:

  • Wyjazd na część studiów do uczelni w innym kraju,
  • Wyjazd na praktykę lub staż absolwencki (po zakończeniu studiów) do zagranicznych firm lub instytucji.

Zapewniamy:

  • Stypendium dla każdego uczestnika Programu,

   Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia / praktyki, staże w r.ak. 2019/20

- I grupa -   500 / 600 EUR/mies. - Islandia,Dania, Finlandia,  Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Luksemburg

-  II grupa -  450 / 550 EUR/mies. - Austria, Włochy, Francja, Belgia,  Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia,  Niemcy, Portugalia, Malta,

-  III grupa – 400 / 500 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Chorwacja,Czechy, Słowenia,Turcja, Macedonia Północna

  • Studenci posiadający stypendium socjalne PWSZ w Elblągu i niepełnosprawni dodatkowo otrzymują zwiększone stypendium Erasmusa+
  • Zwolnienie z czesnego w uczelni zagranicznej
  • Bezpłatny kurs języka obcego,
  • Poznanie nowych ludzi i kultur.

Zaproście znajomych i dołączcie do Erasmusa!

 

NIE ZMARNUJ SZANSY!!!!

Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus+  można znaleźć:

- na stronie PWSZ - Programu Erasmus+ 

- na stronie Agencji Narodowej Programu ERASMUS +


Data publikacji: 08 października 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu