29 czerwca 2020 roku w zabytkowym Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się jubileuszowa, X Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu odebrała:

  • Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2020 na okres od czerwca 2020 do czerwca 2021 roku. W programie „Uczelnia Liderów” certyfikaty jakości uzyskują szkoły wyższe i ich jednostki organizacyjne, które kształcą LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Certyfikat potwierdza, że instytucja akademicka prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie. Certyfikat jest również potwierdzeniem, iż jednostka kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy, aktywnie współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w tym ze środowiskami przedsiębiorców) oraz wyróżnia się innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej.

 

  • Wyróżnienie specjalne„Akademicki Oscar”z okazji X edycji Konkursu wyróżnienie dla Uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu „Uczelnia Liderów”.

 

 

W opinii recenzentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem akademickim kształcącym liderów społecznych wyposażonych w szerokie umiejętności i atrakcyjne rynkowo kompetencje. Jednostka posiada liczne atuty, tak w obszarach odnoszących się do jakości nauczania, jak i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Imponującym sukcesem Uczelni jest opatentowanie wynalazku pod nazwą „System zdalnego wyznaczania trajektorii efektora robota przemysłowego”, zgłoszenie kolejnego produktu  do opatentowania, a także prowadzenie licznych prac badawczo-rozwojowych, które z pewnością zapewnią otoczeniu zewnętrznemu Uczelni szeroką gamę korzyści i przyczynią się do długotrwałego progresu regionu.

Eksperci podkreślają ponadto bardzo przejrzystą stronę internetową Uczelni, po której nawiguje się intuicyjnie, a szata graficzna jest wyjątkowo czytelna. PWSZ w Elblągu bardzo dobrze komunikuje się z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez informacje umieszczane na stronie internetowej oraz w dobrze prowadzonych portalach społecznościowych, takich jak „Facebook”, „YouTube”, czy „Instagram”.