Wystąpienie Rektora PWSZ w Elblągu na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wystąpienie Rektora PWSZ w Elblągu na posiedzeniu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13 grudnia 2018 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, na zaproszenie prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczył w obradach IX posiedzenia plenarnego Rady w Warszawie. 

W czasie spotkania prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk w bloku poświęconym kształceniu praktycznemu, wygłosił referat pt. „Jak daleko (blisko)do zawodu na profilu praktycznym?”.

Przewodniczący RG NiSW prof. dr hab. Zbigniew Marciniak odniósł się do wystąpienia Rektora: „Z wielkim szacunkiem odnoszę się do tego co robicie w Elblągu”.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego. Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.


Data publikacji: 18 grudnia 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie