Wyprawa dla jakości

Wyprawa dla jakości, czyli o seminarium o edukacji dla przyszłości

23 Listopada przedstawiciele SKN Klub Ambasadora PWSZ, Anita Brzezińska i Tomasz Bagiński, uczestniczyli w seminarium pt. “Edukacja dla przyszłości - jakość kształcenia”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Rektorów Polskich. W czasie seminarium uczestnicy dyskutowali m.in.. o tym, czym są kompetencje obywatelskie, jak ich uczyć oraz czy warto nagradzać ich posiadanie.

Już 12 października br. studenci PWSZ w Elblągu wraz ze studentami z innych uczelni uczestniczyli  w dyskusji fokusowej dotyczącej edukacji dla przyszłości.  Na seminarium w Warszawie przedstawiono wyniki i wnioski wypływające z  wcześniejszej dyskusji oraz propozycje  władz różnych uczelni, jak uczyć studentów kompetencji społecznych.

 Spotkanie otworzyli:  prof. Jerzy Woźnicki z Fundacji Rektorów Polskich oraz  Jacek Popko reprezentujący Pearson Central Europe. Wśród prelegentów znalazł się  prof. dr hab. inż.  Zbigniew Walczyk, rektor naszej Uczelni i opowiadał o wyjątkowym w skali kraju przedmiocie, jakim jest “Kultura Społeczna i Zawodowa”.

Podczas seminarium poruszono między innymi takie kwestie jak: czym jest jakość kształcenia w dzisiejszych czasach, dlaczego w dzisiejszych czasach metody nauczania sprzed kilkunastu lat już nie działają, czy studia to nie jest już zbyt późny czas na rozwijanie kompetencji obywatelskich oraz jak studenci oceniają edukację dla przyszłości na sobie oraz swoich kolegach z uczelni.

W drugiej części wydarzenia zapoznano się z przykładami dobrych sposobów na przekazanie studentom kompetencji społecznych. Wśród nich znalazły się: tzw.  Lifelong Learning, MOOC, czyli otwarte kursy online, kompetencje mediacyjne w nauczaniu języków ojczystych i obcych oraz Centrum Kompetencji Społecznych prowadzone w PWSZ w Elblagu.

Dyskusja wśród uczestników seminarium toczyła się głównie wokół jednego tematu – wolontariatu. Zastanawiano się, czy działalność w wolontariacie powinna być nagradzana, chociażby punktami ECTS. Głównym czynnikiem “za” był fakt, że podczas działalności wolontariackiej studenci nabywają kompetencje społeczne, które powinny być zawarte w programie studiów, czynnikiem “przeciw” zaś było twierdzenie, iż wolontariat jako taki nie powinien być wynagradzany w żadnej formie, aby pozostał z definicji wolontariatem.

Przedstawiciele studentów PWSZ w Elblągu wysoko ocenili seminarium. Nie tylko dowiedzieli się, jak wygląda takie wydarzenie, ale poznali też zdanie władz największych polskich uczelni na temat edukacji dla przyszłości. Podejście studentów do tego tematu ukaże się w przyszłym roku po publikacji książki zajmującej się tym tematem.


Data publikacji: 05 grudnia 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie