W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznano następującym osobom:

Stypendia 2021/2022_wyniki.xls

Decyzje będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 17.01.2022 r.