W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w drugim etapie rozpatrywania wniosków  przyznano lub zwiększono stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Decyzje będą do odbioru w dziekanatach od 03 grudnia 2019.

Plik1.xls