W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w drugim etapie rozpatrywania wniosków  przyznano/nie przyznano lub zwiększono stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 Decyzje będą do odbioru w dziekanatach od 07 grudnia 2020.  Proszę kontaktować się telefonicznie z dziekanatem w kwestii odbioru decyzji.

Plik1.xls