W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w drugim etapie rozpatrywania wniosków  przyznano lub zwiększono stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Decyzje będą do odbioru w dziekanatach od 04 grudnia 2018.

 

Plik1.xls