Stypendia I stopnia zostaną przyznane po rozstrzygnięciu II etapu (za wyjątkiem kierunków: Mechanika i budowa maszyn, Filologia polska, Pedagogika – I i II stopnia,  Pedagogika specjalna – I st., Studia menadżersko-prawne – II stopnia – stacjonarne i niestacjonarne oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna- gdzie wszystkie wnioski rozstrzygnięto w I etapie i w związku z tym stypendia I stopnia zostały przyznane).

 

Decyzje będą przekazane do dziekanatów po rozstrzygnięciu II etapu.

 

Plik1.xls