W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w I etapie rozpatrywania wniosków  przyznano stypendium rektora na semestr zimowy r.a. 2019/20.

Stypendia I stopnia zostaną przyznane po rozstrzygnięciu II etapu (za wyjątkiem kierunków: Administracja, Ekonomia, Inżynieria środowiska, Filologia polska, Pedagogika – II stopnia,  Pedagogika specjalna oraz Studia menadżersko-prawne – II stopnia - gdzie wszystkie wnioski rozstrzygnięto w I etapie i w związku z tym stypendia I stopnia zostały przyznane).

 

Decyzje będą do odbioru w dziekanatach po rozstrzygnięciu II etapu.

 
 

Plik1.xls