Wykładowcy z Instytutu Ekonomicznego na konferencjach

Wykładowcy z Instytutu Ekonomicznego na konferencjach

W maju 2021 r. nauczyciele IE brali udział w konferencjach naukowych. Dnia 24 maja 2021 r. dr Ewa Pachura uczestniczyła w konferencji nt. „Bezpieczeństwa”. Konferencja była nagrywana i transmitowana online, składała się z trzech paneli tematycznych: obronność, służby mundurowe oraz bezpieczeństwo z perspektywy samorządu, podczas których omawiano bieżącą sytuację oraz wyzwania, jakie staną przed nami z perspektywy bezpieczeństwa. Podczas panelu nt. służb mundurowych dr Ewa Pachura przedstawiła ujęcie definicji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wpływu służb mundurowych na jego poziom, a także zdiagnozowała istniejące w tej sferze problemy. W dniu 27 maja 2021 r. dr Ewa Pachura uczestniczyła w kolejnej konferencji, którą online zorganizowała Katedra Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na temat kryminologicznych aspektów dotyczących osób zaginionych. Dr Ewa Pachura wygłosiła referat pt. „Maskowanie zabójstwa zaginięciem”.

Dnia 18 maja 2021 roku dr inż. Hanna Mierzejewska wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej w Gusievie. Tego dnia odbyła się II część konferencji naukowo-praktycznej „Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse i perspektywy małych miast”. Pani doktor przedstawiła referat składający się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była strategii CPTED (Crime Prevention  Through Environmental Design). W drugiej części przedstawiła rozwiązania praktyczne, które zostały zrealizowane w Elblągu z wykorzystaniem partycypacji społecznej.Wykładowcy


Data publikacji: 14 czerwca 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry