Do kogo trafiają nasze publikacje?

Wydawnictwo PWSZ w Elblągu

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało umieszczone w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.). 

Wydawane publikacje, monografie, a także Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu są przesyłane do następujących bibliotek:

 

 1. Biblioteka Narodowa  w Warszawie
 2. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 3. Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie
 4. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi
 5. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
 6. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,
 7. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 8. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 9. Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
 10. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 11. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczeciniez
 12. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku
 13. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
 14. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego w Opolu
 15. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 16. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu . Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
 17. Biblioteka Elbląska im. C. Norwida Dział Gromadzenia  w Elblągu

 

Ponadto PWSZ w Elblągu przekazała egzemplarze promocyjne publikacji na indywidualne prośby do:  

 

1. Kancelarii Sejmu Biblioteki Sejmowej w Warszawie
2. Książnicy Pedagogiczna, w Krotoszynie
3. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu
4. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
5. Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu
6. Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

 


Data publikacji: 14 stycznia 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie