Współpraca z Rządowym Centrum Legislacji

Współpraca z Rządowym Centrum Legislacji

30 września 2021 r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał umowę o współpracy z Rządowym Centrum Legislacji reprezentowanym przez Prezesa dr. Krzysztofa Szczuckiego.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej i rozwojowej oraz działalności naukowej i badawczej, a także realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki techniki prawodawczej i praktyki legislacyjnej.

Wśród wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych, znajdzie się możliwość odbywania stażów lub praktyk w RCL przez studentów PWSZ w Elblągu  oraz organizowanie szkoleń dla pracowników Uczelni, w szczególności z techniki prawodawczej i praktyki legislacyjnej.

 

- Studenci PWSZ w Elblągu mieli okazję wziąć udział w Kolegium Legislacji, które odbyło się  w Warszawie w lipcu tego roku – przypomniał dr Krzysztof Szczucki. – Spotykali się oni z ministrami, profesorami i wykładowcami z różnych dziedzin związanych z prawem i legislacją.

 

O wyjeździe studentek Instytutu Ekonomicznego pisaliśmy w artykule „Studentki PWSZ w Elblągu laureatkami konkursu Rządowego Centrum Legislacji”.


Data publikacji: 01 października 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry