Współpraca z Elbląskim Parkiem Technologicznym

Współpraca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z Elbląskim Parkiem Technologicznym

19 kwietnia br. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu podpisał umowę o współpracy z dr inż. Marcinem Bukowskim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

PWSZ w Elblągu, budując i poszerzając relacje z partnerami otoczenia gospodarczego, zmierza w kierunku idei Uczelni Trzeciej Generacji. Innowacje intensyfikujące wzrost gospodarczy wymagają partnerstwa osadzonego w koncepcji „złotego trójkąta”, gdzie biznes, nauka i administracja wspólnie kreują gospodarkę opartą na wiedzy. Zawarta w dniu dzisiejszym współpraca pomiędzy obiema instytucjami ma na celu łączenie wiedzy, umiejętności i potencjału społeczności akademicko – naukowej z praktyką i doświadczeniem aktywnych podmiotów gospodarczych.

 

Zgodnie z postanowieniami umowy PWSZ w Elblągu między innymi będzie:

  • prowadziła lub wspierała prace badawczo – rozwojowe, w szczególności mające na celu poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych: technologicznych, procesowych, produktowych i materiałowych poprzez angażowanie w wyżej wymienione zadania własną kadrę naukowo – dydaktyczną;
  • współdziałała z EPT przy uruchamianiu i prowadzeniu centrum wzornictwa wyposażenia wnętrz;
  • stwarzała dogodne warunki do łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji Stron w celu efektywnego wykorzystywania ich możliwości związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy;
  • wspierała EPT w badaniach związanych z procesami produkcyjno-technologicznymi.

 

EPT, w miarę swoich możliwości, będzie:

  • wspierał PWSZ w przygotowaniu i realizacji projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE, mających na celu tworzenie innowacji produktowo-technologicznych;
  • udostępniał własną infrastrukturę laboratoryjną dla badań naukowych i celów  dydaktycznych, w tym w szczególności na potrzeby przygotowywania prac dyplomowych studentów  i prac kwalifikacyjnych nauczycieli akademickich PWSZ;
  • wspierał PWSZ w organizowaniu usług szkoleniowych i doradczych dla  przedsiębiorców;
  • aktywnie organizował praktyki zawodowe dla studentów PWSZ.

 


Data publikacji: 19 kwietnia 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry