prof dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Rektor PWSZ w Elblągu

dr Irena Sorokosz

Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu

dr Iwona Maria Kijowska

Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu

mgr inż. Bohdan Niemirycz

Kanclerz PWSZ w Elblągu