Witamy nowych studentów z Hiszpanii, Turcji i Portugalii

W 2017 roku Program Erasmus+ obchodzi swoje 30-lecie istnienia. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich.

 

W 20. jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2017/18 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu udział wzięło 12-stu studentów z sześciu uczelni zagranicznych: Universidad de Oviedo (Hiszpania), Politecnico de Leiria (Portugalia), Firat University (Turcja), Pamukkale University (Turcja),Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania),Kirklareli University (Turcja). W semestrze zimowym obcokrajowcy będą uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Instytut Politechniczny na kierunku Mechanika i budowa maszyn, Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego na kierunku Informatyka, Instytut Ekonomiczny na kierunku Ekonomia oraz Instytut Pedagogiczno-Językowy na kierunkach Pedagogika i Filologia angielska.

 „Jesteśmy zauroczeni Polską. Planujemy jak najlepiej wykorzystać nasz pobyt w tym kraju. Poza studiowaniem chcemy zwiedzić jak najwięcej miejsc oraz poznać waszą historię i kulturę”- mówi Pablo Rodrigo Vega z Universidad de Oviedow Hiszpanii.

 

Obecnie w ramach Programu Erasmus+ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu posiada 27 umów bilateralnych z uczelniami z dziesięciu krajów europejskich oraz 15 umów partnerskich z firmami, które przyjmują naszych studentów na praktyki zagraniczne.

 

Warto też wspomnieć, że od 11 lat Uczelnia współpracuje z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe w Niemczech, co każdego roku owocuje wizytą kilkunastoosobowej grupy studentów niemieckich, którzy odbywają szkolenia informatyczne.

  

Realizowany przez uczelnię projekt (jedyną elbląską uczelnię w Programie Erasmus+) przynosi wiele korzyści zarówno dla PWSZ-tki jak i dla miasta poprzez promocję jego walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych. Goszczący w murach Uczelni obcokrajowcy, angażują się w spotkania o charakterze kulturoznawczym i językowym  organizowane  w szkołach średnich, podstawowych oraz Akademii  Dziecięcej przy PWSZ w Elblągu. Realizacja projektu promuje system edukacji i kształcenia wyższego w Polsce, przybliża uczestnikom zagranicznym poziom rozwoju gospodarczego kraju, w przypadku kursów języka polskiego-upowszechnia jego znajomość.

 

Dotychczasowa współpraca międzynarodowa zdecydowanie wzmacnia pozycję PWSZ w Elblągu na rynku polskich uczelni, co przekłada się na wysoką pozycję rankingową w zakresie mobilności. Motywuje całą społeczność akademicką do podejmowania nowych działań na rzecz rozwoju uczelni. Dalszy udział w Programie umożliwi Uczelni umocnienie procesu internacjonalizacji.


Data publikacji: 12 października 2017


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry