Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

kierunek: Pedagogika - studia magisterskie
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia II stopnia prowadzone w trybie studiów stacjonarnych, trwają cztery semestry i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra pedagogiki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Sylwetka Absolwenta:

 

 • posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością,
 • projektuje i realizuje indywidualne programy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę,
 • posiada kompetencje do prowadzenia długofalowych działań rewalidacyjno – wychowawczych, stymulujących rozwój dziecka.
 • W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową w semestrze I, II i III w wymiarze 3 miesięcy (240h), 32 ECTS.

  Typowe miejsca pracy dla absolwentów pedagogiki o specjalności wczesne wpomaganie rozwoju dziecka to zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powoływane w instytucjach takich jak np.: ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji; przedszkola: masowe, specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi; szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci; instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne.

  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

  Rodzaj studiów: studia II stopnia
  Uzyskany tytuł: magister 
  Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  Tryb studiów: stacjonarne


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Galerie zdjęć

  wszystkie galerie