Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (cztery semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

SPECJALNOŚĆ adresowana do wszystkich którzy:
o chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje nauczycielskie,
o chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje o specjalnościach wymienionych powyżej
o chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, kończąc wcześniej studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

wczesna edukacja
wczesna edukacja

Praca dla Ciebie

Absolwent studiów II stopnia kierunku Pedagogika, który wybrał moduł wczesna edukacja uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Może być zatrudniony w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Absolwent studiów II stopnia, który wybrał moduł pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, wychowawcy w domu dziecka, pedagoga w szkole podstawowej.

Absolwenci mogą być zatrudniani w placówkach:
o oświatowych,
o opiekuńczych,
o wychowawczych,
o terapeutycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka,
o socjalnych,
o społecznych specjalizujących się w opiece nad osobami dorosłymi, w ramach własnej działalności gospodarczejdo samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych.

Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie