Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja

kierunek:
Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (cztery semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

 • tytuł magistra pedagogiki w zakresie wczesnej edukacji
 • W czasie studiów studenci zdobywają merytoryczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu, nauczyciela klas I-III.

  Studia trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych.

  W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową na specjalnościach w semestrze I, II i III w wymiarze 3 miesięcy (240h), 32 ECTS.

  Absolwenci specjalności: wczesna edukacja zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej (specjalność: wczesna edukacja).

  Absolwent specjalności wczesna edukacja posiada także kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie wczesnoszkolnym. Jednocześnie będzie mógł prowadzić zajęcia w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego oraz realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka.

  wczesna edukacja
  Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

  Galerie zdjęć

  wszystkie galerie