Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do:

 - prowadzenia zajęć w przedszkolach i w klasach I-III w szkołach podstawowych

- zajęć specjalistycznych organizowanych w szkole w zakresie terapii pedagogicznej

 


Absolwent studiów I stopnia w zakresie wczesnej edukacji:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, podstaw edukacji, dydaktyk szczegółowych, podstaw filozofii i socjologii,
  • jest przygotowany do nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych oraz prowadzenia zajęć z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
  • jest przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych organizowanych w szkole w zakresie terapii pedagogicznej

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

Integralną częścią studiów na specjalności pedagogika - wczesna edukacja z terapią pedagogiczną jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele w przedszkolach i nauczyciele klas I-III w szkołach podstawowych.

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w zakresie pedagogiki lub na kierunkach pokrewnych.

 

wczesna edukacja z terapią pedagogiczną
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat 
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie