Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

wczesna edukacja z językiem angielskim

kierunek: Pedagogika
Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do:

- prowadzenia zajęć w przedszkolach i nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych,

- po uzyskaniu certyfikatu językowego, zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Sylwetka Absolwenta:

  • posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, podstaw edukacji, dydaktyk szczegółowych, podstaw filozofii i socjologii,
  • jest przygotowany do nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych oraz prowadzenia zajęć z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
  • posługuje się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
  • posiada wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,
  • jest przygotowany do uzyskania certyfikatu językowego w zakresie języka angielskiego uprawniającego do nauczania tego języka na etapie wczesnej edukacji (Uczelnia we współpracy z Pearson Central Europe umożliwia podejście do egzaminu PTE General i potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego wpisanego do załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. (poz.426) w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

Integralną częścią studiów na specjalności pedagogika - wczesna edukacja z językiem angielskim jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele w przedszkolach i nauczyciele klas I-III w szkołach podstawowych oraz, po uzyskaniu certyfikatu językowego, jako nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego we wczesnej edukacji.

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich w zakresie pedagogiki lub na kierunkach pokrewnych.

wczesna edukacja z językiem angielskim
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat 
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie