Podajemy osoby, które złożyły wnioski ale zostaną one rozpatrzone w II etapie oraz osoby, które NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU ale mieszczą się w 10% najlepszych studentów (prosimy o złożenie wniosku w terminie przewidzianym dla II etapu – tj. do 10 kwietnia 2020.)

 

Przypominamy, że osobom, które ukończyły już jedne studia I stopnia lub jednolite mgr albo studiują dłużej niż 6 lat – stypendium nie przysługuje. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie w Dziale Kształcenia (dzięki temu prawo do stypendium przechodzi na kolejną osobę w rankingu).

 

Rozstrzygnięcie II etapu nastąpi 20 kwietnia. Po jego zakończeniu zostaną wydane decyzje.

Decyzje pozytywne będą do odbioru w dziekanatach, negatywne - wyślemy pocztą.

 

Plik2.xls