UWAGA STUDENCI !

UBEZPIECZENIE NNW 2018/2019

Zaczęliśmy zbiórkę na ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

SKŁADKA:  35zł

SUMA UBEZPIECZENIA:40 000 zł

UBEZPIECZYCIEL: INTERRISK TU S.A

Do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Do zawarcia ubezpieczenia wymagana jest aktualna legitymacja studencka.

Ubezpieczenie obejmuje również PRAKTYKI,
na które wymagane jest obowiązkowo ubezpieczenie NNW.

Składki zbieramy do  9 listopada 2018 r.

Jest to ostateczny termin, w którym będą zbierane składki na ubezpieczenie !

 Składki na ubezpieczenie zbieramy przez:

1. starostów
2. osobiście w Biurze Rady Studentów – Akademik przy ul. Wspólnej – pok. 03

Forma płatności: gotówka

Osoby, które wpłacą składkę w ww. terminie są objęte ubezpieczeniem od

01.10.2018 do 30.09.2019
w kraju i zagranicą 24 godziny na dobę.

Starostów, którzy będą chcieli zbierać składkę na swoim roku prosimy
o niezwłoczny kontakt na Turn on Javascript! lub poprzez Facebooka rspwszelblag, w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Składki na ubezpieczenie można wpłacać tylko i wyłącznie
w biurze Rady Studentów w Akademiku "na Wspólnej"

 

Starości, którzy będą zbierać pieniądze na ubezpieczenie proszeni są o ich przechowanie
a następnie przekazanie do biura Rady Studentów, w trakcie dyżurów OSÓB UPOWAŻNIONYCH do zbierania wpłat:
Środa: 16:30 – 18:00

Czwartek: 08:30-10:30

 
ODLICZONE pieniądze prosimy przynosić w (niezaklejonych) kopertach, z naniesioną adnotacją o ilości osób, kwocie, kierunku, specjalności i roku studiów. 
 

STAROŚCI: listy osób ubezpieczonych przyjmujemy TYLKO I WYŁĄCZNIE w formie wydrukowanej z podpisami - RODO* !

            *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).