Trwa rekrutacja do Start up House IV

Trwa rekrutacja do Start up House IV

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu rozpoczęła kolejną rekrutację do IV edycji projektu „Start up House”. W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju, tzn. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż trzy lata (niekorzystające do tej pory z tej formy wsparcia).

 Jedną z inkubowanych w ramach projektu „Start up House IV” firm jest RoboSfera.

- Uważam, że to bardzo dobra szansa dla młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność, by się zareklamować - mówi Marta Kubacka-Ignaciuk z firmy RoboSfera. - Trudno o środki finansowe na marketing na początku działalności, tym bardziej że mamy teraz trudny czas związany z koronawirusem. Placówki edukacyjne bardzo mocno straciły jeśli chodzi o zainteresowanie rodziców w tym okresie, mieliśmy też długą przerwę jeśli chodzi o zajęcia stacjonarne w szkołach... Dzięki temu, że biorę udział w Startup House IV, mam jednak możliwość pokazać, że ta działalność istnieje i że się nie poddaję. Projekt znacznie zwiększył moje możliwości promocji firmy. (Więcej w art. "RoboSfera, czyli programowanie, roboty, nauka i zabawa!" portel.pl)

 

Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do firm, które powstały dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020, bądź innych programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz firm funkcjonujących w ramach zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji, czyli z tzw. branż średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie:

-         dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych, strefy coworkingu oraz przestrzeni magazynowej,

-         szkolenia specjalistyczne,

-         usługi ICT,

-         usługi specjalistyczne (związane z promocją),

-         usługi prawne,

-         usługi księgowe,

-         doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching, RODO),

-         mentoring,

-         wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy

-         usługi kancelaryjne.

                      

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 1 października do 15 listopada 2021 r. do godz. 13.00. Lista rankingowa zostanie opublikowana 15 grudnia 2021 r.

 

Dokumenty powinny zostać przesłane drogą elektroniczną na adres Turn on Javascript! lub złożone osobiście w Biurze Projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu (ul. Zacisze 12, pok. 1).

Dokumenty do pobrania (formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, regulamin świadczenia usług, umowa inkubacji biuro wirtualne, umowa inkubacji pomieszczenie biurowe).

 

Projekt "Startup House IV - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 4 966 197,00 zł, dofinansowanie: 4 221  267,45  zł.

 


Data publikacji: 20 października 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry