Szczegółowe harmonogramy umieszczane sa na stronie internetowej z tygodniowym wyprzedzeniem.

    

 Planowane terminy obron: