Szczegółowe harmonogramy umieszczane sa na stronie internetowej z tygodniowym wyprzedzeniem.