Terminy konsultacji ZWF/AZS

 

mgr H.Szumna -czwartki - 11.00-12.30 - Aleja Grunwaldzka pok. 128

mgr A.Misiewicz - wtorki - 11.00-12.30 - Aleja Grunwaldzka pok. 128

mgr R.Podhorodecki - czwartki - 16.30-18.00 - ul.Wspólna DS 2 siłownia

mgr A.Jażdżyński - poniedziałki - 11.45-12.45 i czwartki 13.00-13.30 -
ul.Wspólna DS 2 siłownia

mgr Janusz Światkowski - poniedziałki - 15.00-16.30 - Aleja Grunwaldzka
pok. 128