Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

techniki komputerowe w budowie maszyn

kierunek: Mechanika i budowa maszyn
Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (8 semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

  • projektowania podzespołów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD,
  • stosowania technik obliczeniowych  i symulacji komputerowych,
  • szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping),
  • komputerowego sterowania maszyn i urządzeń,
  • programowania centrów obróbkowych  CNC,
  • stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania i sterowania  jakością.

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:   GENERAL ELECTRIC power Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Elblągu, FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,  METAL EXPERT Sp. z o.o., Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, PROXIMUS Sp. z o.o. w Elblągu, Partner Serwis Sp. z o.o. Sp. j. w Elblągu.

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji.

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich  jako: konstruktor, technolog programista oraz specjalista z zakresu kontroli i zarządzania jakością. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

techniki komputerowe w budowie maszyn
Rekrutacja ON-LINE Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie