Technicy odlewnicy w laboratorium chemicznym PWSZ

Uczniowie 3 i 4 klasy technikum – odlewnik, z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach INŻYNIEROMANII, czyli cyklu zajęć otwartych dla uczniów szkół średnich. Warsztaty z analizy jakościowej i ilościowej odbyły się w laboratorium chemii środowiskowej Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, pod kierunkiem inż. Kingi Bąk.

Przed przystąpieniem do części praktycznej młodzież została poinstruowana z zakresu obsługi podstawowego sprzętu laboratoryjnego. W czasie zajęć laboratoryjnych każdy uczeń wykonywał własne analizy i oznaczenia. W badanych próbach uczniowie wykrywali tlen rozpuszczony w wodzie metodą Winklera, badali twardość ogólną i wapniową, zasadowość, zawartość żelaza ogólnego oraz poszczególnych kationów i anionów


Data publikacji: 04 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry