MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 

Karty przedmiotów

 (dla rekrutowanych w roku 2020 i w latach kolejnych)

L.p.

Nazwa przedmiotu

Semestr

 1. A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 

 OGÓLNEGO

 

1

Język angielski

s. I

s. II

s. III

 

Język angielski

s. IV

s. V

 

2

Technologie informacyjne

s. I

 

 

3

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

s. VI

 

 

4

Ochrona własności intelektualnej

s. VIII

 

 

5

Analiza ekonomiczna dla inżynierów

s. VI

 

 

6

Podstawy przedsiębiorczości

s. VIII

 

 

7

Przedmiot humanistyczny lub społeczny

 

wybieralne

 

8

Kultura społeczna i zawodowa

s. II

s. III

s. IV

 

Kultura społeczna i zawodowa

s. V

 

 

9

Wychowanie fizyczne

s.I/II

s.III/IV

 

 B.  PRZEDMIOTY  PODSTAWOWE

 

1

Algebra z geometrią analityczną

s. I

 

 

2

Analiza matematyczna

s. I

 

 

3

Równania różniczkowe zwyczajne

s.II

 

 

4

Metody statystyczne w technice

s. II

 

 

5

Fizyka

s. I

s. II

 

6

Mechanika techniczna

s. II

 

 

7

Wytrzymałość materiałów

s. III

 

 

8

Drgania mechaniczne

s. IV

 

 

9

Mechanika płynów

s. IV

 

 

 C.  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

1

Termodynamika techniczna

s. III

 

 

2

Podstawy elektrochemii

s. I

 

 

3

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

s. III

 

 

4

Podstawy automatyki i robotyki

s. IV

 

 

5

Grafika inżynierska

s. I

s. II

 

6

Podstawy konstrukcji maszyn

s. III

s. IV

s. V

7

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

s. III

s. IV

s. V

8

Materiały inżynierskie

s. I

s. II

 

9

Obróbka bezubytkowa

s. II

s. III

 

10

Obróbka ubytkowa

s. IV

 

 

11

Obróbka przyrostowa

s. V

 

 

12

Technologia maszyn

s. V

 

 

13

Podstawy eksploatacji, diagnostyki i napraw maszyn

s. V

 

 

14

Metrologia i systemy pomiarowe

s. I

s. IV

 

15

Zarządzanie produkcją i eksploatacją

s. VI

 

 

16

Zarządzanie jakością

s. VIII

 

 

17

Zarządzanie środowiskiem i ekologia

s. VIII

 

 

18

Przedmioty wybieralne kierunkowe

s. IV

s. VI

 

19

Projekt przejściowy

s. VI

 

 

D. MODUŁY DO WYBORU

D.I. 1 MODUŁ WYBIERALNY w zakresie: TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

1

Sterowanie układów mechanicznych

s. V

 

 

2

Eksploatacja i diagnostyka maszyn

s. VI

 

 

3

Technologia napraw maszyn

s. VI

 

 

4

Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych

s. VI

 

 

5

Oprzyrządowanie technologiczne

s. VI

 

 

6

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

s. VI

 

 

7

Nowoczesne technologie w produkcji maszyn

s. VIII

 

 

8

Przedmioty wybieralne specjalnościowe

s. V

 

 

D.I.2 S MODUŁ WYBIERALNY w zakresie:  TECHNIKI KOMPUTEROWE w BUDOWIE MASZYN

1

Techniki obliczeniowe i symulacje komputerowe

s. V

s. VI

 

2

Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn

s. VI

 

 

3

Projektowanie ergonomiczne

s. VI

 

 

4

Sterowanie maszyn i urządzeń      

s. V

s. VI

 

5

Komputerowe wspomagane programowanie obróbki

s. VI

 

 

6

Podstawy zarządzania projektami

s. VI

 

 

7

Wzornictwo przemysłowe

s. VIII

 

 

E. PRAKTYKI, DYPLOMY – moduły do wyboru

1

Praktyka zawodowa

s. VII

 

 

2

Seminarium dyplomowe

s. VI

 

 

3

Pracownia dyplomowa

s. VIII

 

 

4

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

s. VIII

 

 

5

Praca dyplomowa

s. VIII

 

 

           

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karty przedmiotów wybieralnych

(dla rekrutowanych w roku 2020 i w latach kolejnych)             

Lista przedmiotów humanistycznych i społecznych do wyboru

         na kierunkach studiów prowadzonych w Instytucie Politechnicznym

 1. Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego
 2. Podstawy filozofii
 3. Wybrane zagadnienia z psychologii
 4. Zagrożenia współczesnego człowieka
 5. Czytanie kultury współczesnej
 6. Wiedza o filmie. Wprowadzenie
 7. Teoria kina popularnego
 8. Media społecznościowe w praktyce
 9. Media lokalne w dobie Internetu
 10. Antropologia kulturowa

   

  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Karty przedmiotów wybieralnych

  (dla rekrutowanych w roku 2020 i w latach kolejnych)

   

  Lp.

  Nazwa przedmiotu

  Semestr

  Blok A.7 (humanistyczne i społeczne – 2 ECTS)

   

  1

  Przedmiot humanistyczny lub społeczny I

  s. VI

   

   

  2

  Przedmiot humanistyczny lub społeczny II

  s. VIII

   

   

  Blok C.18.1 (kierunkowe – 3 ECTS))

   

  1

  Maszyny tłokowe

  s. IV

   

   

  2

  Maszyny wirnikowe

  s. IV

   

   

  3

  Maszyny robocze

  s. IV

   

   

  Blok C.18.2 (techniczny w języku obcym – 3 ECTS))

   

  1

  ADVANCED CONSTRUCTIONAL MATERIALS

  s. VI

   

   

  2

  MODERN TECHNOLOGIES OF ENERGY CONVERSION

  s. VI

   

   

  D.I.1.8. Moduł wybieralny: technologia i eksploatacja maszyn – 3ECTS

   

  1

  Technologia obróbki plastycznej

  s.V

   

   

  2

  Technologie spawalnicze

  s. V

   

   


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry