Stypendia rektora przyznawane są na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

Druki:

  Zał. 4    http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_31zal1.pdf

Zał.  4a    http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_31zal2.pdf

 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów.

 

Tabela z liczbami uprawnionych studentów na poszczególnych kierunkach zostanie umieszczona w dziale Studenci/Stypendia/Komunikaty.

 

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)

 

ZE WZGLĘDU NA TRWAJĄCĄ REKRUTACJĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA ZOSTAŁ  PRZEDŁUŻONY DO 21 PAŹDZIERNIKA 2020

 

 

Wnioski przyjmowane są od 10 października (po wywieszeniu list rankingowych przez dziekanaty) w następujący sposób:

- PREFEROWANY: w postaci skanów wysłanych (dla autoryzacji) ze studenckiej skrzynki mailowej na adres:  Turn on Javascript!,

- pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu nie stempla pocztowego!)

- osobiście (po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 0-55/ 629 05 40 lub 691 464 957)   w Dziale Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205