Od roku akademickiego 2019/2020 stypendium rektora jest przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w poprzednim semestrze.

Obowiązujące  druki:

  Zał. 4  

do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów.

Tabela z liczbami uprawnionych studentów na poszczególnych kierunkach zostanie umieszczona w oddzielnym ogłoszeniu.

 

Dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA  w I etapie -  DO 10 LUTEGO 2020

II etap – do 10 kwietnia (tylko dla osób, które przebywały w sem. zimowym na programie Erasmus i z tego powodu mają przedłużoną sesję)

Wnioski przyjmowane są w Dziale Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 205 i 206

 

WYNIKI – 20 marca 2020