STYPENDIA SOCJALNE-przyznawane są na SEMESTR

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 10 PAŹDZIERNIKA 2020

Druki:

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal2.pdf

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal6.pdf

 

 

 

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  - przyznawane są na 10 M-CY  roku akademickiego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 PAŹDZIERNIKA

Druk:

http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2019/2019_28_regulamin_zal3.pdf

 

 

UWAGA!!!

studenci przyjęci w 3 turze rekrutacji  mogą składać wnioski po w/wym. terminach, jednak zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów PWSZ w E-gu w przypadku złożenia dokumentów po 15-tym dniu danego miesiąca otrzymuje za ten miesiąc 50% miesięcznej wysokości przyznanego stypendium.

 

Wnioski przyjmowane są w następujący sposób:

- PREFEROWANY: w postaci skanów wysłanych (dla autoryzacji) ze studenckiej skrzynki mailowej na adres:  Turn on Javascript!,

- pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu nie stempla pocztowego!)

- osobiście (po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 55/ 629 05 42-44)

   w Dziale Kształcenia ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206