Specjalność:

pedagogika medialna

Uzyskany tytuł

magister

Czas trwania studiów

2 lata (4 semestry)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

KIERUNEK adresowany do wszystkich którzy:
o chcą podwyższyć swoje dotychczasowe kwalifikacje uzyskując tytuł magistra w zakresie wymienionym w tytule kierunku,
o chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie, kończąc wcześniej studia licencjackie na kierunkach zaliczanych do nauk społecznych.

pedagogika medialna
pedagogika medialna

Praca dla Ciebie

Absolwent studiów II stopnia, który ukończył pedagogikę medialną nabędzie umiejętności techniczne, komunikacyjne, projektowe i metodyczne, niezbędne do sprawnego poruszania się w środowisku mediów, mass mediów i multimediów. Nauczy się optymalnie korzystać z ich możliwości i będzie potrafił refleksyjnie oceniać role mediów w edukacji oraz wychowaniu.

Absolwent może być zatrudniony w:
o środkach masowego przekazu,
o redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych,
o urzędach państwowych i instytucjach prywatnych, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami,
o agencjach reklamowych, ośrodkach kultury i w innych instytucjach, które w swojej działalności wykorzystują media i multimedia np. świetlice środowiskowe, muzea,
o różnego rodzaju instytucjach oświatowych w zakresie wykorzystania mediów i technologii informacyjnych w pracy dydaktyczno -wychowawczej, organizacji i funkcjonowania centrum informatyczno-dydaktycznego,
o marketingu i budowania wizerunku instytucji edukacyjnych.

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry