Specjalność:

nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Kierunek adresowany do osób, które chcą zdobyć kompetencje w zakresie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej lub średniej (po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej) oraz ucznia z rodziny emigrantów i polskiej rodziny reemigrantów, cudzoziemców – czasowo przebywających w Polsce.

Atuty kierunku

  • wzbogacenie kierunku treściami uwzględniającymi nauczanie i uczenie się języka polskiego jako obcego znacznie poszerza możliwości zatrudnienia na obecnym, edukacyjnym rynku pracy,
  • realizowane praktyki realnie przygotowują do nauczania cudzoziemców języka polskiego uczniów klas IV-VIII oraz cudzoziemców języka polskiego jako obcego,
  • program kształcenia przygotowany został we współpracy z ekspertami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
  • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), aktywności naukowej w ramach Studenckiego Koła Naukowego Humanitas oraz jego sekcji - m.in. dziennikarskiej i językoznawczej,
  • możliwość prezentacji własnych dokonań na corocznej konferencji naukowej Integralia – Wymiary Studenckiej Humanistyki,
  • możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji poprzez zaangażowanie w studencki wolontariat, udział w zajęciach grupy teatralnej.

nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego
nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego

Praca dla Ciebie

Absolwent filologii polskiej w zakresie nauczania języka polskiego i języka polskiego jako obcego może podjąć pracę nauczyciela polonisty w klasach IV-VIII szkoły podstawowej lub średniej (po ukończeniu studiów II stopnia w zakresie filologii polskiej), na kursach dla cudzoziemców (dorosłych i dzieci), którzy czasowo lub na stałe zamierzają zamieszkać w Polsce.

Uwagi dodatkowe! Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała 21 stycznia 2019 r porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, o którym mowa w art. 206 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Porozumienie obowiązuje od 1 lutego 2019r. i zawarte jest na czas nieokreślony.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry