Specjalność:

administracja bezpieczeństwa publicznego

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3,5 roku (siedem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne, niestacjonarne

Opłata za studia

stacjonarne - bezpłatne
niestacjonarne - 2300 zł / sem.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 

  • znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
  • analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
  • znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa,
  • znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi,
  • posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego.

administracja bezpieczeństwa publicznego
administracja bezpieczeństwa publicznego

Praca dla Ciebie

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo publiczne.
Dobór przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry