Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Logopedia - NOWOŚĆ - stacjonarny 4 semestry
Pedagogika wczesna edukacja stacjonarny 4 semestry
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych stacjonarny/niestacjonarny 3 semestry
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych stacjonarny/niestacjonarny 3 semestry


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej