Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Logopedia* - NOWOŚĆ - stacjonarny 4 semestry
Pedagogika pedagogika medialna stacjonarny 4 semestry
Pedagogika wczesna edukacja stacjonarny 4 semestry
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią stacjonarny 4 semestry
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stacjonarny 4 semestry
Studia menadżersko-prawne *** menadżer usług publicznych stacjonarny/niestacjonarny 3 semestry
Studia menadżersko-prawne *** menadżer analiz biznesowych stacjonarny/niestacjonarny 3 semestry


* kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW
** w ofercie od semestru letniego 2020/2021
** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej