Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

administracja systemów i sieci komputerowych

kierunek: Informatyka
Uzyskany tytuł

inżynier

Czas trwania studiów

4 lata (osiem semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne i niestacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne (stacjonarne)
2800 zł (niestacjonarne)

  • rozwiązywanie problemów informatycznych w sposób innowacyjny,
  • identyfikowanie potrzeb informatycznych różnych podmiotów gospodarczych, banków, szkół i instytucji administracji państwowej, a dla ich zaspokojenia projektowanie, instalowanie, konfigurowanie, oskryptowanie oraz testowanie systemów i sieci komputerowych,
  • dobieranie w sposób właściwy parametrów, technologii oraz oprogramowania sieciowego realizowanych sieci komputerowych, w zależności od teraźniejszych i prognozowanych potrzeb klienta,
  • administrowanie systemami i sieciami komputerowymi,
  • zabezpieczanie sieci komputerowych przed niepowołanym dostępem,
  • umiejętność pracy w zespołach informatycznych realizujących duże zadania,
  • znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie informatyki stosowanej.
  • w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych, w szczególności wizualizacja systemów operacyjnych, zarzadzanie systemami klasy Midrange, projektowanie sieci i administrowanie sieciami komputerowymi,
  •  w organizacjach, jednostkach samorządowych, instytucjach i firmach stosujących narzędzia i systemy informatyczne, w tym m.in. stosujących nowoczesne systemy zarządzania i sterowania,
  •  samodzielna działalność gospodarcza.
administracja systemów i sieci komputerowych
Zapisy od 31 maja 2019 Rekrutacja ON-LINE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie