Studentki IE w projekcie Kolegium Legislacji RCL

Studentki IE w projekcie Kolegium Legislacji RCL

Projekt edukacyjny Kolegium Legislacji Rządowego Centrum Legislacji skierowany jest do 30 wybranych w drodze konkursu studentów z całej Polski.
Kolegium Legislacji to jedyny taki projekt skierowany do trzydziestu wybranych w drodze konkursu studentów z całej Polski. To tygodniowe spotkanie edukacyjne umożliwiające udział w serii wykładów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonych przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i innych osób pełniących istotne funkcje w aparacie państwowym RP. Idea organizacji Kolegium Legislacji opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji.
Studenci dowiedzą się między innymi o:
– procesie legislacyjnym od momentu podjęcia decyzji politycznej do wdrożenia jej w życie w instytucji wykonawczej (od pomysłu do wykonania);
– procesie decyzyjnym w kontekście wdrażania ustaw antykryzysowych;
– reagowaniu przez państwo na dynamiczną sytuację nadzwyczajną;
– kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwu w czasie kryzysu;
– prawidłowym, dobrym i rzetelnym tworzeniu właściwych aktów prawnych (warsztaty legislacyjne np. z tworzenia aktów normatywnych).

Wśród 30 studentów zakwalifikowanych do udziału w tym projekcie edukacyjnym znajdują się 2 studentki Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu. Projekt będzie realizowany w dniach 03.07.2021-11.07.2021 w Rządowym Centrum Legislacji w Warszawie.


Data publikacji: 16 czerwca 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry