Student IE stypendystą Ministra

Student Instytutu Ekonomicznego stypendystą MEiN

 

Student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021. Stypendia zostały przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Nagrodzeni otrzymają po 17 tysięcy złotych.

 

22.02.2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę osób, które uzyskały stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie. Do merytorycznego rozpatrzenia wniosków został powołany zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki.  Spośród 890 wniosków z całej Polski, Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 stypendystów. Wśród laureatów znalazł się absolwent Administracji, aktualnie student studiów II stopnia (magisterskich)  na kierunku Studia menadżersko-prawne w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu – Bartłomiej Wasiak.

- Podstawą do otrzymania stypendium były moje wyjazdy na konferencje ogólnopolskie oraz międzynarodowe, a także publikacje artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych wydanych przez wydawnictwa punktowane z listy MNiSW, tj. z wydawnictwa PWSZ w Elblągu oraz FNCE w Poznaniu – mówi Bartłomiej Wasiak. -  Duży wpływ na to, że otrzymałem stypendium Ministra, miało członkostwo w  Studenckim Kole Naukowym SENEKA, gdzie miałem ogromne wsparcie motywacyjne i merytoryczne zarówno od kolegów, jaki i bardzo dobrego opiekuna naukowego – dr. inż. Tomasza Winnickiego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu kładzie duży nacisk na kształcenie praktyczne oraz rozwój interpersonalny studentów, ich komunikatywność i pracę zespołową. Uczelnia stworzyła w tym celu Centrum Kompetencji Społecznych wraz ze wzmocnieniem laboratoryjnej bazy do prowadzenia badań naukowych i budowy sieci laboratoriów dla studenckich kół naukowych. Absolwenci PWSZ w Elblągu nie tylko są świetnymi fachowcami w poszukiwanych zawodach, ale również charakteryzuje ich wysoka kultura i kreatywność.

Rektor i cała społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu gratuluje studentowi.

 

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie ministerstwa.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 23 lutego 2021


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Przewiń do góry