Startup House II - wyniki rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca

Startup House II - wyniki rekrutacji oraz rekrutacja uzupełniająca

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

Kryteria dostępu spełniło 12 przedsiębiorstw, które zostały rekomendowane do uczestnictwa w projekcie:

 1. OBSŁUGA BIUR APOFFICE
 2. KURSOR RAFAŁ KONEFAŁ
 3. PAULINA PERZANOWSKA
 4. KUS KUS CATERING
 5. EXPANSIO Sp. z o.o.
 6. MAX FUNDUSZY
 7. ALBERT SUCHOCKI „SUAL”
 8. ANNA RYSICKA CORNESSO
 9. SOCIALGAMER Sp. z o.o.
 10. VITRAMIN Sp. z o.o.
 11. IDEA 365
 12. JACEK CHOJDA

 

Mając na uwadze duże zainteresowanie taką formą wsparcia oraz założenia projektu związane z jego rezultatem, przeprowadzamy Rekrutację uzupełniającą.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 1  do 16 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Wszystkie informacje o projekcie oraz dokumentacja rekrutacyjna znajdują się na stronie Startup House II oraz na stronie  Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Elblągu

 

Projekt „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data publikacji: 01 marca 2018

Powiązane artykuły


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie