Startup House III - wyniki rekrutacji

Startup House III - wyniki rekrutacji

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu "Startup house III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. Zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym wsparciem objęte zostaną przedsiębiorstwa, które w zakresie kryteriów merytorycznych punktowych uzyskały minimum punktowe tj. 60% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz otrzymały najwyższą liczbę punktów.

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

 • A&G Sp. z o.o.
 • PRIMCAD ANDRZEJ KOZŁOWSKI
 • KATARZYNA GILGENAST – Sztuka Kontaktu
 • E-VOLE Sp. z o.o.
 • INTER PROFIX Jakub Bryła
 • NORDPOL Borys Klejnota
 • socialmete Marta Apanowicz
 • LUT-MOBIL Jacek Kościuk
 • AUXILIUM DESIGN Ewelina Tymecka
 • Krzysztof Wilczewski
 • UNLIMITED  Michał Stryjewski
 • SERIO Katarzyna Olewniczak
 • Agata Ludwiczak 23
 • JOST Joanna Strzyżewska
 • Going Native Magdalena Fowler

 

 

Projekt „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data publikacji: 31 stycznia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie