Studenckie Koło  Naukowe  “Klub Ambasadora PWSZ” jest międzyinstytutowym kołem i funkcjonuje od kwietnia 2018 roku. Siedzibą koła jest Instytut Ekonomiczny.

Celem działalności koła naukowego jest:

  • promowanie PWSZ w Elblągu,
  • zdobywanie wiedzy merytorycznej i praktycznej z dziedziny mediów społecznościowych, public relations oraz marketingu,
  • rozwój zdolności menedżerskich, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
  • współpraca z pracodawcami,
  • rozwijanie umiejętności rynkowych (współpraca z Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu).

Działalność koła naukowego:

  • organizowanie i/lub prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, spotkań tematycznie związanych z teorią lub praktyką mediów społecznościowych, public relations i marketingu,
  • prowadzenie badań naukowych w obszarze marketingu,
  • inne działania sprzyjające rozwojowi wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych członków Koła
  • podejmowanie różnorodnych działań o charakterze marketingowym we współpracy z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą PWSZ w Elblągu oraz innymi instytucjami i organizacjami (komercyjnymi lub niekomercyjnymi).

 

Opiekun koła: mgr inż. RobertTurlej
Przewodnicząca koła: Anita Brzezińska

Statut SKN "Klub Ambasadora"