Studenckie Koło Naukowe "CREO"

Studenckie koło naukowe w Instytucie Politechnicznym powstało w 2001 roku jako Studenckie Koło Naukowe Ochrony i Monitoringu Środowiska. W 2008 Koło przyjęło nazwę Studenckie Koło Naukowe CREO. 

Opiekunami koła są dr Agata Rychterdr hab. inż. Cezary Orlikowski,  dr inż. Stanisław Kwitnewski, mgr inż. Bartłomiej Brzeziński.

 

Celem działalności Koła Naukowego CREO jest:

  • rozwijanie i kształtowanie naukowych i zawodowych zainteresowań studentów,
  • pogłębienie wiedzy o środowisku, rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego,
  • realizacja projektów badawczych na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu,
  • współpraca z instytucjami regionu,
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach,
  • wykorzystanie technologii informacyjnej w rozwiązywaniu zagadnień ochrony środowiska,
  • promowanie PWSZ w Elblągu.

Cele te są realizowane poprzez następujące formy działalności Koła:

1. Współudział w organizowaniu przez Uczelnię konferencji naukowych, wykładów, wystaw, konkursów, seminariów i warsztatów.

2. Realizacja projektów naukowych i wspierających współpracę między jednostkami naukowymi z kraju i za granicą.

3. Współpraca z innymi organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą.

4. Wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych.

5. Stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole.

 

Zarząd Koła:

Przewodnicząca sekcji inżynierii i ochrony środowiska: Joanna Reksa
Przewodniczący sekcji mechanika i budowa maszyn: Mateusz Rapacki
Przewodniczący sekcji mechatronika: Miłosz Trochowski

Statut Koła Naukowego CREO

 

AKTYWNOŚCI:

CREO w terenie