Prezydium Rady Studentów PWSZ w Elblągu

Weronika Wójcik

Przewodnicząca Rady Studentów

Magda Fedak

Wiceprzewodnicząca IPJ

Daniel Gliński

Wiceprzewodniczący IE

Dominika Donakowska

Wiceprzewodnicząca IP

Mateusz Cyra

Wiceprzewodniczący IIS

Krzysztof Wróblak

Sekretarz

Magdalena Jaroszek

Studencki Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Rady Studentów PWSZ w Elblągu

  1. Monika Ciołek (IE) – członkini
  2. Paulina Kęska (IE) – członkini
  3. Łukasz Werbowy (IE) – członek
  4. Rafał Kukułka (IE) – członek
  5. Tomasz Bagiński (IE) – członek 
  6. Przemysław Radziewicz (IP) – członek
  7.  Patrycja Augustyniak (IPJ) – członkini
  8. Krzysztof Zaborny (IPJ) – członek
  9.  Szymon Doerfer (IIS) – członek